Naše kolegyně, optometristka a ortoptistka, Hana Adámková byla 26. 3. 2019 hostem Radioporadny Českého rozhlasu Pardubice. Hovořilo se o šilhání a tupozrakosti u dětí. Záznam rozhovoru najdete na webu Českého rozhlasu.

Poukazy na brýle od 1. 8. 2019Informace o novém číselníku VZP naleznete v Aktualitách