Povrchové úpravy, barvy a design brýlových čoček

Tvrzení

Minerální čočky tvrdíme tepelně nebo chemicky. U minerálních čoček má tvrzení pouze bezpečnostní funkci, tedy aby se sklo v případě rozbití tříštilo na neostré kusy a nedošlo k poranění oka.

U organických čoček se jedná o tvrzení pryskyřičným lakem. Toto tvrzení zpevňuje povrch měkké  plastové čočky a zvyšuje tak odolnost proti poškrábání.


Tvrdicí vrstva

Součástí nejnovějších povrchových úprav je ještě další tvrdicí vrstva, která povrch čočky zpevní a chrání jej tak před odřením.

Shrneme-li význam povrchových úprav na brýlových čočkách, jedná se obecně o úpravy, které zušlechťují jejich povrch a čočky jako takové. Některé je chrání před poškozením, rozbytím či podřením obecně ve smyslu mechanickém (tvrzení čočky). Dále mohou zlepšovat optickou kvalitu čočky (antireflexní úprava), také zjednodušovat péči o brýlové čočky a pomáhají zachovávat kvalitu a trvanlivost povrchových úprav a povrchu čočky (hydrofobní, superhydrofobní a antistatická úprava). Poslední typ úpravy chrnání povrch čočky a její úpravy před setřením, poškrábáním (další tvrdící vrstva).

Antireflexní úprava a zrcadlová vrstva

Tyto vrstvy se nanášejí jak na organické tak na minerální čočky. Antireflexní povrchová úprava je vhodná na všechny typy brýlových čoček. Nanáší se  proto, aby se snížila odrazivost na obou plochách brýlových čoček a tím se umožnil průchod co největšího množství světla skrze čočku a tedy i více světla do oka. Zrcadlových vrstev se naopak využívá především tam, kde chceme oko od světla uchránit, tedy například u slunečních brýlí pro sport či vysokohorskou turistiku. V levé části obrázku je vidět, že paprsky odražené na obou plochách vrstvy mají po setkání opačnou fázi vlnění, takže se jejich účinek vyruší.Sníží se tedy odrazivost a skrze čočku projde více světla. V pravé části vidíme, že pokud je vrstva silnější, odražené paprsky mají v místě setkání fázi souhlasnou a jejich účinek se tedy sčítá. Tím dochází k posílení odrazivosti. Tohoto účinku využíváme u vrstev zrcadlových.

Hydrofobní úprava

Nanesená antireflexní úprava sice zkvalitňuje průchod světla skrze čočku, avšak na svém povrchu je velice pórovitá a proto v ní snadno ulpívají nečistoty a částice vody. Nanesením hydrofobní úpravy se sníží pórovitost povrchu. Tím se výrazně zlepší čistitelnost a také se zrychlí odmlžování brýlových čoček.

Superhydrofobní úprava (oleofobní vrstva)

Tato úprava ještě více vyhlazuje povrch čočky, který je pak odolnější i proti ulpívání mastnoty. Ta se pak, v případě potřeby, díky olejofobní vrstvě snadněji odstraňuje.

Antistatická vrstva

Úprava s iontovým nábojem, která odpuzuje prachové částice, a tím snižuje míru jejich ulpívání na povrchu brýlových čoček.

Barva brýlových čoček a další úpravy

Většina brýlových čoček je čirých, na přání zákazníka je však možné brýlovou čočku opatřit různými barevnými odstíny a jejich intenzitou.

Běžně se setkáme s hnědou, šedou a zelenou barvou celoprošně. Dále se můžeme setkat s tzv. gradálem. Toto zabarvení se vyznačuje nejvyšší tmavostí ve vrchní části čočky a směrem dolů zesvětluje.

Speciálními barvami pak ty, které dokáží filtrovat konkrétní barvy, například Blue blocking barvy jsou schopny filtrovat modrou část barevného spektra a využívají se především v lyžařských brýlích či čočkách za volant. Speciální barevné filtry se těší oblibě i v dalších sportech, například tenis nebo golf.

V rámci módních výstřelků je pak možné barvu brýlové čočky sladit s barvou obruby, popřípadě zvolit na brýlovou čočku dvě kontrastní barvy i v méně obvyklých odstínech.

Možnosti barev brýlových čoček můžete prokonzultovat s našimi specialisty.

Pokud toužíte po originálních brýlích, můžete si do brýlové čočky nechat vyfrézovat různé motivy, vsadit kamínky nebo třeba do jejich okrajů vybrousit zářezy, které lze také barvit. Inspirací by Vám mohla být například francouzská značka brýlí MINIMA.

Designy brýlových čoček

Designy brýlových čoček dělíme na sférický – skládá se ze dvou kulových ploch o různém poloměru (paprsky, které touto čočkou projdou, se setkají v jediném ohnisku); dále tórický design – skládá se opět ze dvou ploch, základní kulové a přídatné plochy tórické (geometricky připomíná tvar pivního soudku), a díky tomuto vzhledu se paprsky světla za čočkou setkají ve dvou různých ohniscích – používá se pro korekci astigmatismu; asférický design – skládá se z jedné kulové plochy a z jedné plochy, která se směrem k okraji oplošťuje, tím poskytuje kvalitnější zobrazení v okrajových částech zorného pole; atorický design – podobný jako asferický avšak opět má dvě ohniskové linie. Poslední zajímavostí v designu brýlových čoček pak jsou prizmatické čočky, které slouží k odstranění šilnání. Svým tvarem připomínají klín či hranol.

Kombinací těchto designů pak vznikají pomocí složitých matematických výpočtů brýlové čočky pro více pohledových vzdáleností.