Jak používat a pečovat o sluneční brýle

I pro sluneční brýle platí obecná pravidla, jak pečovat o brýle. Nezapomeňte si je přečíst zde.

Sluneční brýle nejsou vhodné pro přímý pohled do slunce či na zatmění slunce, ani pro ochranu očí před UV záření z umělých zdrojů (horské slunce a opalovací lampy). Běžné sluneční brýle nejsou vhodné pro jízdu za soumraku nebo v noci a nesmí být nikdy používány jako ochrana před nebezpečím mechanického nárazu.

  • Sluneční brýle čistěte měkkým hadříkem, pokud možno takovým, který byl speciálně vyroben pro čištění brýlí.
  • Sluneční brýle ukládejte do vhodného a čistého pouzdra a nepokládejte je nikdy na žádný povrch sklem dolů, mohlo dojít k poškrávání skel.
  • Sluneční brýle nikdy neukládejte na místa s příliš vysokými a nebo nízkými teplotami (např. na palubní desky automobilů). Optimální teplota pro brýle v pouzdře se pohybuje mezi – 10°C a 35°C.
  • Na čištění slunečních brýlí používejte slabý saponátový nebo mýdlový roztok anebo spreje určené k čištění brýlí, nikdy nepoužívejte rozpouštědla (např. aceton) nebo alkohol.

Kategorie filtrů

Skla do slunečních brýlí se vyrábějí v různých barevných odstínech a s různou sytostí zabarvení. Evropská norma vám může usnadnit výběr slunečních brýlí díky systému Kategorií filtrů, který popisuje tmavost zabarvení.

Všechny sluneční brýle, které nabízíme mají spolehlivou ochranu před UV zářením bez ohledu na sytost zabarvení.

Sluneční brýle kategorie 4 jsou určeny pro velice intenzivní sluneční záření, například pro pobyt ve vysokých horách, na ledovci anebo pro použití na poušti, zkrátka všude tam, kde je slunce nejen velmi silné, ale také se intenzivně odráží. Tyto brýle se nesmějí používat pro řízení automobilu, bez ohledu na světelné podmínky.

Kategorie filtrů (propustnost světla) Popis Doporučené použití Informace
0

80-100%

Čiré nebo velmi slabé zabarvení Tlumený jas Nevhodné pro řízení v noci nebo za špatných světelných podmínek
1

43-80%

Lehké zabarvení Nízký jas Nevhodné pro řízení v noci nebo za špatných světelných podmínek
2

18-43%

Střední zabarvení Střední jas Nevhodné pro řízení v noci nebo za špatných světelných podmínek
3

8-18%

Tmavé zabarvení Vysoký jas Nevhodné pro řízení v noci nebo za špatných světelných podmínek
4

3-8%

Velmi tmavé zabarvení Výjimečně vysoký jas Nevhodné pro řízení nebo používání na silnici za jakýchkoli světelných podmínek