Návod na použití a údržbu dioptrických i slunečních brýlí

Brýle jsou z výrobního a užitného hlediska jemným, křehkým, ale zároveň bezpečným výrobkem, určeným ke korekci a ochraně zraku. Aby Vám brýle dlouhodobě a funkčně sloužily, věnujte prosím náležitou pozornost následujícím informacím:

 • Brýle nasazujte a sundávejte zásadně oběma rukama. Předejdete tím nadměrnému namáhání brýlových stěžejek a kloubů.
 • Brýle odkládejte do vhodného pouzdra mimo dosah nepovolaných osob, dětí a zvířat.
 • Chraňte brýle před nadměrným tlakem, deformacemi a pnutím.
 • Nikdy brýle nepokládejte na stůl a jiná místa předními plochami brýlových čoček. Brýlové čočky by se mohly poškodit.
 • Chraňte brýlové obruby a brýlové čočky před nárazy, pády a před odřením povrchových úprav. Nenoste brýle s poškozenými čočkami.
 • Nevystavujte brýle a brýlové čočky dlouhodobému působení nadměrných teplot (nad 50 °C) nebo rychlému střídání teplot.
 • Chraňte brýle před stykem s organickými rozpouštědly, louhy, kyselinami a abrazivními prostředky.
 • Ani nejkvalitnější tvrzené silikátové a organické brýlové čočky nejsou nezničitelné a vyžadují opatrné zacházení.
 • Nezapomínejte, že brýle slouží ke korekci resp. ochraně zraku, nikoliv jako ozdobné čelenky a vlasové spony.
 • Udržujte brýle v čistotě. Při znečištění je umyjte ve slabém vlažném saponátovém roztoku, poté opláchněte tekoucí vodou a utřete do sucha.
 • K utírání brýlí používejte pouze měkké tkaniny, nejlépe mikrovláknové utěrky zbavené abrazivních částic.
 • Veškeré opravy a úpravy brýlí, včetně čištění ultrazvukem, svěřte pouze odborníkům – očním optikům.
 • Naučte své děti, které nosí brýle, správným návykům při jejich užívání.
 • Při likvidaci brýlí nezapomeňte na platné zákony a vyhlášky o odpadech. Silikátové brýlové čočky patří do skleněného odpadu, organické brýlové čočky a obruby z umělých hmot patří do odpadu určeného pro plasty, kovové obruby pak do odpadu pro kovový šrot.

Na Vámi zakoupené brýlové obruby a brýlové čočky bylo vydáno prohlášení o shodě podle §13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a podle Nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky.