[breadcrumb_nav]<!-- [et_pb_line_break_holder] -->

Jak postupovat

Pomůcky pro slabozraké, jako jsou například lupy a různé dalekohledové brýle a systémy, jsou určené pro klienty s takovou poruchou vidění, kterou nelze kompenzovat běžnými brýlemi nebo kontaktními čočkami.

Nejčastější příčinou slabozrakosti je věkem podmíněná makulární degenerace (tj. onemocnění sítnice), ale mohou to být i vrozené vady, dědičná onemocnění, různá zranění, cukrovka, šedý nebo zelený zákal a jiné. Mezi příznaky slabozrakosti patří ztráta centrálního nebo periferního vidění, noční slepota, rozmazané, nejasné nebo zvlněné a jinak deformované vidění a další. Pro přesné diagnostikování slabozrakosti je nutné důkladné oční vyšetření u očního lékaře.

Slabozrakost nelze zcela napravit. Nicméně existuje široká škála pomůcek, které pomáhají lidem zůstat i s tímto hendikepem ve svém životě aktivní.

Pokud je někomu slabozrakost diagnostikována jeho spádovým očním lékařem, má dvě možnosti, jak postupovat.

1. Obrátit se na pracovnice Tyfloservisu (tel. 495 273 636) a domluvit si s nimi přezkoušení a výběr vhodných optických pomůcek. Služba je poskytována zdarma.

Výhody:

  • většinou je kratší objednací lhůta než v nemocnici
  • mají větší škálu kompenzačních pomůcek včetně digitálních (nejsou omezeni úhradami zdravotních pojišťoven)
  • mohou ukázat a doporučit i jiné pomůcky než jsou optické (např. různé kuchyňské přístroje s hlasovým výstupem, hodinky nebo mobilní telefony vhodné pro lidi s poruchou vidění atd.)

Nevýhody:

  • všechny vybrané pomůcky si hradí klient v plné výši sám

2. Objednat se do Fakultní nemocnice Hradec Králové, do poradny pro slabozraké k MUDr. Janě Nekolové (tel. 495 833 133). Objednat se může ten, kdo má horší vizus než 0,4 a brýlemi již nelze zlepšit. Je nutné přeložit zprávu od spádového očního lékaře.

Výhody:

  • po schválení revizním lékařem hradí optickou pomůcku zdravotní pojišťovna

Nevýhody:

  • občas delší objednací lhůta
  • omezený sortiment optických pomůcek, který je daný tím, co hradí pojišťovna
  • přísné podmínky, za kterých lékař může pomůcku předepsat (vizus horší než 0,4)

Optické pomůcky, které jsou vybrány ať už v Tyfloservisu nebo v nemocnici objednáváme do naší oční optiky a zde si je pak klient vyzvedne, pokud není domluven s pracovnicemi Tyfloservisu jinak.