Skladba „Patří kontaktní čočky do směsného odpadu, nebo ne? A proč je spaní s čočkami rizikové? Poslechněte si“.